Член на Европейската асоциация на центровете по медицинска етика

COVID-19 в България

Български център по биоетика подкрепя МЕМОРИАЛНИЯ УЕБСАЙТ посветен на българските здравни работници починали в борбата с COVID-19. Разработен със съдействието на директора на БЦБ д.ф.н. Ася Паскалева от ученици-доброволци от Американския колеж в София, мемориалният уебсайт почита храбростта на медиците, дали живота си в борбата с пандемията.

Обявеният през декември 2020 г. Национален план за ваксиниране срещу COVID‐19 е несправедлив и излага на предотвратим и ненужен риск живота и здравето на най‐уязвимите членове на нашето общество – възрастните хора и тези с тежки хронични заболявания. Тези групи с най‐висок риск от тежко протичане и смърт са оставени едва в четвъртата фаза на плана и не са предвидени конкретни процедури за осигуряване на достъпа им до ваксинационните пунктове и подходящи ваксини.

Българският център по биоетика, заедно с Българската общност за либерална демокрация, Българският хелзинкски комитет и Сдружението за човешки права Маргиналия, направи ОБРЪЩЕНИЕ до Народните представители от всички ПГ в 45 Народно събрание, в което ги призовава да създадат в спешен порядък нова нормативна рамка за осигуряване на справедлив достъп до ваксини срещу COVID‐19.

Изяви на Българския център по биоетика

Д-р Ася Паскалева, Изпълнителен директор на БЦБ, взе участие в Експертна среща за борбата с трафика на хора с цел отнемане на органи, организирана съвместно с Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), Офиса на Комисаря по човешки права към ООН и Световната Здравна Организация на 6-7 юли, 2020 г. Предстои публикуване на Резюме от срещата. За повече информация, вижте тук.

По случай 33-годишнината от ядрената катоастрофа в Чернобил, Български център по биоетика представи фото-разказа на Милен Цветанов "33 години тишина" за Чернобил и Зоната около реактора. Събитието се проведе в кино G8 на 12.07.2019 г. Милен е член на Асоциацията на професионалните фотографи в България и съосновател на Българската дрон асоциация, и беше съспонсор на събитието. Домакин на събитието бе д.ф.н. Ася Паскалева, директор на БЦБ.

Д-р Ася Паскалева представи концепция за превръщане на България в хъб за клинични изпитвания в съответствие с най-високите етични, правни и технологични стандарти на Първия дискусионен форум на Битехнологичен и Здравен Клъстер “Възможностите на България да се превърне в европейски хъб за Предклинични изследвания и Фаза 1,2,3 и 4” проведен в София Тех Парк на 11.06.2019 г.

Д-р Марио Паскалев, експерт консултант на БЦБ по защитата на личните данни и член на Международната асоциация на професионалистите по личните данни IAPP, публикува статията "Privacy exchanges: restoring consent in privacy self-management", съдържаща предложение за подобряване на защитата на личната информация в интернет в списанието Ethics and Information Technology.

Д.ф.н Ася Паскалева представи основният доклад "Трафик на хора с цел отнемане на телесни органи" на Националната кръгла маса "Aктуални форми и тенденции при трафика на хора", организирана от Националната комисия за борба с трафика на хора на 14 октомври 2016 г. Форумът бе открит от г-жа Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси на България и председател на НКТБХ. На него присъстваха и представители на водещи правителствени и неправителствени организации, работещи в областтта на борбата с трафика на хора.

Два доклада на БЦБ по въпросите на трафика на хора с цел отнемане на органи за трансплантация, в съавторство с водещи международни експерти, са достъпни онлайн и в специален брой на списанието Transplantation Direct: Първият доклад е озаглавен "Трафик на хора с цел на отнемане на органи: Обхватен преглед на литературата". Вторият е "Защита на хора обект на трафик с цел на отнемане на органи: Препоръки".

Д-р Ася Паскалева и д-р Марио Паскалев от Българския център по биоетика и д-р Джеймз Джордано от Центъра по клинична биоетика "Пелегрино" към Джорджтаунския университет публикуваха статията "Трансплантaция на глави, самоличност и невроетика" в списанието Neuroethics. До октомври 2018, статията беше прочетена над 980 пъти на Research Gate и бе цитирана 17 пъти в научни публикации. Д-р Паскалева беше интервюирана по тази тема за статията "The Audacious Plan to Save This Man’s Life by Transplanting His Head" в списанието The Atlantic.

За Центъра

Създаден през 2004-та година в София, Центърът е независима организация, която работи за популяризиране и развитие на биоетиката в България. Центърът защитава правата на пациента и интересите на хора и животни обект на медицински и фармацефтични изследвания, работи за повишаване на качеството и етичността на българското здравеопазване, организира обществени дискусии по актуални въпроси на биоетиката и действа за синхронизизиране на националното законодателство с най-високите международни етични норми и стандарти.

Центърът извършва научни изследвания и предлага консултации и обучение във всички области на биоетиката: медицинска етика и етика на здравеопазването, етика на клиничните изследвания върху хора, етично третиране на животните и на околната среда.

За този сайт

Тук ще намерите полезна информация по въпроси които засягат всички нас, а именно:

Разпространи съдържание