COVID-19 в България

Българският център по биоетика подкрепя препоръките за борба с COVID-19, формулирани в статията на Вал Тодоров "Тестване и проследяване: дългосрочна стратегия за борба с COVID-19". Ние препоръчваме анализа на Томас Пуейо в статията му "Справяне с коронавируса: с чук и танц".