Resources

Тук ще намерите биоетически ресурси и връзки в Интернет.

Patients Rights

Bulgarian Resources:

The National Health Insurance Fund (NHIF) in Bulgaria lists the rights of Bulgarian patients

Bulgarian Drug Agency

International Resources: