Изяви и публикации на Българския център по биоетика

Д-р Марио Паскалев, експерт консултант на БЦБ по защитата на личните данни и член на Международната асоциация на професионалистите по личните данни IAPP, публикува статията "Privacy exchanges: restoring consent in privacy self-management", съдържаща предложение за подобряване на защитата на личната информация в интернет в списанието Ethics and Information Technology.


Д.ф.н Ася Паскалева, директор на БЦБ, представи основният доклад "Трафик на хора с цел отнемане на телесни органи" на Националната кръгла маса "Aктуални форми и тенденции при трафика на хора", организирана от Националната комисия за борба с трафика на хора на 14 октомври 2016 г. Форумът бе открит от г-жа Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси на България и председател на НКТБХ. На него присъстваха и представители на водещи правителствени и неправителствени организации, работещи в областтта на борбата с трафика на хора.

Два доклада на БЦБ по въпросите на трафика на хора с цел отнемане на техните органи за трансплантация, в съавторство с водещи международни експерти по темата, са публикувани онлайн и в специален брой на списанието Transplantation Direct:


Д-р Ася Паскалева и д-р Марио Паскалев от Българския център по биоетика и д-р Джеймз Джордано от Центъра по клинична биоетика "Пелегрино" към Джорджтаунския университет публикуваха статията "Трансплантaция на глави, самоличност и невроетика" в списанието Neuroethics. До октомври 2018, статията беше прочетена над 700 пъти на Research Gate и бе цитирана 12 пъти в научни публикации. Д-р Паскалева беше интервюирана по тази тема за статията "The Audacious Plan to Save This Man’s Life by Transplanting His Head" в списанието The Atlantic.